Store Search

Shopping cart

Album: D.K. Pattamal (Live) Vol-1
Product Sell price Album Add to cart Duration
Viribhoni Varnam
Raga: Bhairavi,
Artiste: D K Pattamal
Composer: Pachimiriyam Adiyappa
₹10.00 D.K. Pattamal (Live) Vol-1 7:32
Sri Ganapathini
Raga: Saurashtra,
Artiste: D K Pattamal
Composer: Tyagaraja
₹10.00 D.K. Pattamal (Live) Vol-1 7:21
Sri Venkatesanatha
Raga: Brindavana Saranga,
Artiste: D K Pattamal
Composer: Gowrisankar Sthapathi
₹10.00 D.K. Pattamal (Live) Vol-1 5:21
Iko Namaswamy
Raga: Manirangu,
Artiste: D K Pattamal
Composer: Purandara Dasa
₹25.00 D.K. Pattamal (Live) Vol-1 10:59
Chakkani Raaja
Raga: Kharaharapriya,
Artiste: D K Pattamal
Composer: Tyagaraja
₹60.00 D.K. Pattamal (Live) Vol-1 31:01
Theeratha Vilaiyattu
Raga: Ragamalika,
Artiste: D K Pattamal
Composer: Krishnaiah
₹10.00 D.K. Pattamal (Live) Vol-1 5:47