Gajamukha Vandisuve

Raga:Mayamalavagowla
Tala:Adi
Composer:Vadiraja
Sahitya:
Artiste:R K Padmanabha
Language:
Violin:B Raghuram
play

Gajamukha Vandisuve