R K Padmanabha

Kamalamba Navavarana Kritis

Muthuswami Dikshitar's Kamalamba Navavarana Kritis

Violin : B Raghuram
Mridangam : C Cheluvaraj
Ghatam : M A Krishnamurthy

1:45:18

Kamalamba Navavarana Kritis

Muthuswami Dikshitar's Kamalamba Navavarana Kritis

Violin : B Raghuram
Mridangam : C Cheluvaraj
Ghatam : M A Krishnamurthy

Songs in this Program