T V Gopalakrishnan

play
Vocal - T V Gopalakrishnan

Vocal by T V Gopalakrishnan

1:00:03

T V Gopalakrishnan

play
Vocal - TV Gopalakrishnan

Vocal by TV Gopalakrishnan

1:02:42

T V Gopalakrishnan

play
Mahima

Selection of kritis by T V Gopalakrishnan

1:56:33

T V Gopalakrishnan

play
Laya Sudha

Mridangam Solo & Mridangam Ghatam Duet by T V Gopalakrishnan

0:56:22

T V Gopalakrishnan

play
Madhura Dhwani

A selection by T V Gopalakrishnan

1:01:54