One Raga One Kriti

Raga Brindavana Saranga

V R Dileep Kumar sings the Tyagaraja kriti, Kamalaaptakula Kalashaabdi Chandra.

1:11:09
RJ: Mahadevan

Raga Brindavana Saranga

V R Dileep Kumar sings the Tyagaraja kriti, Kamalaaptakula Kalashaabdi Chandra.

Kriti: Kamalaapta Kula Kalashaabdi Chandra
Raga: Brindavana Saranga
Tala: Deshaadi
Composer: Tyagaraja

Pallavi:

Kamalaapta Kula Kalashaabdi Chandra
Kaavavayya Nannu Karunaa Samudra

Anupallavi:

Kamalaa Kalatra Kaushalyaa Suputra Kamaneeya Gaatra Kaamaari Mitra

Charanam:

Munu Daasula Brochina Della Chaala Vini
Nee Charana Aashritudaitinayya
Kanikarambuna Naaka Bhaya Miyyavayya
Vanaja Lochana Sri Tyagaraja Vinuta

Image Courtesy: the hindu

Songs in this Program