One Raga One Kriti

Raga Kamboji

Tanjavur S Kalyanaraman sings a typically comprehensive and exciting Kamboji.

0:45:44
RJ: Mahadevan

Raga Kamboji

Tanjavur S Kalyanaraman sings a typically comprehensive and exciting Kamboji.

Kriti: Kailasa Naathena Samrakshitoham
Raga: Kamboji
Tala: Mishra Chapu
Composer: Muthuswami Dikshitar

Pallavi:
-----------
Kailaasa Naathena Samrakshitoham
Kaivalya Prada Nipunatarena Sri

Anupallavi:
----------------
Kailaasa Giri Vihaarena
Shaila Raajaatmajaa Mohaakaarena

Charanam:
---------------
Sadgati daayakaambhoja Charanena
Chaaru Sharatchandra Kalaadharena
Sadguruguha sannuta Padena
Satya Jnaanaanandena Sanakaadi
Samshaya Haranena
Chidaananda Hridaya Sthitena

Songs in this Program