One Raga One Kriti

Raga Shankarabharanam

Neyyattinkara Vasudevan sings Swati Tirunal's Navaratri kriti along with a tanam in the traditional manner.

1:03:13
RJ: Mahadevan

Raga Shankarabharanam

Neyyattinkara Vasudevan sings Swati Tirunal's Navaratri kriti along with a tanam in the traditional manner.

Kriti: Devi Jagajjanani Dehi Kripayaa
Raga: Shankarabharanam
Tala: Adi
Composer: Swati Tirunal

Pallavi:
----------
Devi Jagajjanani Dehi Kripayaa Mama
Taavaka Charana Bhaktim

Anupallavi:
---------------
Deva Makuta Mani Dedeepyamaana Paade
Kevalaananda Poorne Keerasuvaani Vaani

Charanam 1:
------------------
Veenaa Pustaka Ranjita Karathala
Vikasitha Kanjavarey Ambikey
Venee Manjimapunja Vinirjitha
Vithathaghanaaghana Maalikey
Aenee Mada Vinivaarana
Nipunatharekshana Hrithanathapaathakey
Shaanolleedta Mahaamani Bhooshana Shaalini
Budhajana Paalikey
Preenitha Munigeye Druhina Jaaye
Paramameye Nirapaaye

Charanam 2:
------------------
Sakala Kalaalaya Shaaradahimakara
Sadrsha Vilaasa Yuthaananey
Makara Varaanka Sharaasana
Maurvee Mahitha Tharaalaka Mohaney
Shuka Sanakaadi Muneeshvara
Virachitha Sundara Padayuga Kalaapini
Vimala Saroja Varaasaney
Vikacha Kamala Paade Vigatha Bhedey
Nihatha Khedey Drthamodey

Charanam 3:
------------------
Jyothirmaya Nava Haaraayitha
Sajyothisha Tantra Vibhooshitha
Maatharmedura Meemaamsaagama
Maamsalithoru Yugaanchithey
Chethoharathara Shabdaagama
Kaanchilathikaa Guna Shobhithey
Paathaka hara Padmaadi Puraana Vaaditha
Paani Viraajithey
Veethashamalahrdye Kalitha Vidye
Trijagadaadye Niravadye

Charanam 4:
------------------
Arunatharaadhara parilasada
Athi Mrdula Hasitha Dyuthipatalojjvaley
Sharana Samaagatha Jana Paripaalana
Sathathodyatha Karunaakuley
Parijanavirachitha Navaraatrotsava
Parithoshitha Hrdaye Amaley
Guru Karunaamayi Bhajanaparey
Mayi Kunda Mukula Radane Athuley
Bhoorishubhakaraani Aghaharaani
Nuthivaraani Karavaani

Songs in this Program