One Raga One Kriti

Raga Shankarabharanam

Suguna Varadachari sings a rare composition in the king of ragas.

0:40:52
RJ: Mahadevan

Raga Shankarabharanam

Suguna Varadachari sings a rare composition in the king of ragas.

Kriti: Paalaya Sri Panchanadeeshwaram
Raga: Shankarabharanam
Tala: Adi
Composer: Patnam Subramania Iyer

Pallavi
----------
Paalaya Sri Panchanadeeshwaram
Paalaya Dharmaambikaa Manoharam

Anupallavi:
----------------
Phala Netra Kamaneeya Gaatra
Parama Pavitra Satcharitra

Charanam:
---------------
Taapatryaanala Vaari Vaaha
Daasajanaarti Jalada Gandharva
Roopa Vijitaayuta Madana Janaugha
Moksha Daata Tripuraasura Samhaara
Sreepati Venkateshwarollaasa
Sreekara Rajataadri Nivaasa Aahika
Laabha Sudhaakara Kalaavatamsa
Lalita Bhaasha Poshitaakhila Sumanasa

Songs in this Program